top of page

TRE®

TRE® je anglická zkratka pro Tension & Trauma Releasing Exercises neboli cvičení uvolňující napětí a trauma. Ať už se jedná o stres či traumatickou událost, náš organizmus reaguje vždy stejně. Tělo začne vyplavovat andrenalin, kortizol a na tělesné úrovni se dostává do stavu zvýšené aktivace vyvolávající napětí v určitých částech těla, především ve svalu psoas spojující horní a dolní polovinu těla a následně v navázaných svalových řetězcích. Pokud po takové události není napětí uvolněno, zůstává uloženo v těle a drženo. Nedostatečná pozornost věnovaná těmto situacím a následné nedostatečné uzdravení je příčinou vzniku posttraumatického stresového syndromu PTSD, což se může mimo jiné časem projevit ve fyzické oblasti, třeba bolestí zad, krku či jiných částí těla nebo v psychické vytvořením si určitého způsobu chování nebo častého prožívání úzkosti či nepřiměřené reakce na určité podněty apod.

Tato metoda je založená na aktivaci přirozeného reflexu svalového třesu, což je samoléčebná schopnost těla daná nám všem. Tento neurogenní třes či chvění uvolňuje napětí ve svalech, zklidňuje nervový systém a postupně dostává organizmus z reakce útok / útěk / disociace nebo zamrznutí. Uvolňování probíhá sice na tělesné rovině, ale současně s ním se mění stav psýché, často bez i vyvolání původních vzpomínek nebo emocí. Důležitou součástí procesu je  schopnost tzv. seberegulace, kterou klient během sezení rozvíjí a jenž mu v běžném životě pomáhá jasněji a s větší lehkostí definovat sama sebe ve smyslu komunikace svých potřeb a nastavení si hranic.

S čím tedy může TRE pomoci v běžném životě ? 

 • lepší zvládání stresu

 • bolesti v těle funkčního charakteru

 • asymetrie v těle funkčního charakteru (skolióza, dystonie, ..)

 • větší pružnost těla

 • zásadně zlepšuje mezilidské vztahy

 • úleva od chronických tělesných problémů

 • větší emoční stabilita

 • snížení příznaků PTSD

 • kvalitnější sexuální život

 • zpracovávání traumatického zážitku

 • začít rozlišovat emoce

 • a další 

Sezení má dvě části. V první tělo připravíme na TRE proces sérií jednoduchých protahovacích cviků. V druhé části klient leží v klidu na podložce a nechává tělem třes samovolně procházet. Tuto metodu objevil Dr. David Berceli, PhD. a více se o ní můžete dozvědět v odkazech níže. Stejně tak může v odkazech najít video, jak třes probíhá přirozeně ve zvířecí říši.

Stránky jsou ve výrobě a proto jsou momentálně velmi strohé, bez ilustrací a většího detailu. Pro osobní schůzku či konzultaci volejte ​774 433 389. 

Trauma

Co je trauma? Obecně se definuje jako intenzivní stresující zážitek či zdánlivě nesnesitelná životní zkušenost často spojovaná se situacemi jako je násilí, přepadení, znásilnění, válka, nehoda apod. S tím souhlasím, ale moje pojetí je poněkud rozšířené. 

Jsou to také mnohem menší věci. Situace, které normalizujeme, jako například vyrůstat v chudobě, být odebrán po porodu matce nebo prsu dříve, než je na to organizmus připraven nebo muset být ten odpovědný v rodině a starat se o mladší sourozence apod. Není to také jen to, co se stalo, ale často jsou to právě věci, které se nestaly, ale pro vývoj bytosti jsou nepostradatelné jako například absence fyzického dotyku, pocit pochopení od rodičů apod.

Také je třeba brát v úvahu, že zážitek, který je pro jednoho člověka zdrcující, pro druhého být nemusí. Proto se trauma těžce definuje obecně a nelze na něj nahlížet jako na slabost či neschopnost jedince se s ním vyrovnat. 

O mně

metoda tre

Jmenuji se David Bém a této metodě se věnuji od roku 2020. 

Mimo TRE pracuji s metodou Parts Work pro dialog s vnitřními osobami, jenž napomáhá lépe dosahovat svých životních cílů a většího pochopení sebe sama. Jedná se o modifikaci moderní terapeutické metody známé jako Integrated family system vyvinuté v 1980 Richard C. Schwartzem.

 

Dále pracuji s metodou The Completion Process pracující s traumatem skrze následování emocí do těla, objevení původní vzpomínky a následného scelování odštěpených částí. Zabývám se též prací se stínem, integrací psychadelických zážitků a obecně konzultacemi v oblasti holotropní terapie, kde mám dlouhodobé zkušenosti. 

Zastávám také názor, že trauma v rozšířeném smyslu (a stres obecně), jak je popsáno výše, je nedílnou součástí našich životů, každého jednotlivce a je tedy nesmírně důležité se o něm učit, pochopit ho, jeho princip, jeho vliv na nás a pracovat s ním již od raného věku v rámci rodiny i ostatních institucí jako škola apod. Na práci s emocemi, stresem a traumatem se můžeme dívat jako na jakoukoliv jinou dovednost, jenž se učíme jako děti a která nám může pomoci lépe dosahovat svých cílů, většímu porozumění v mezilidských vztazích a v rozvoji kreativity.

Můj přístup při používání všech těchto metod není zaměřen jen transformaci a sebepoznání, ale velký důraz dávám především na ukotvení se ve hmotě, v této realitě, v tomto čase a v naplnění našeho životního potenciálu. 

Skupinová sezení

Skupinová sezení se hodí pro klienty, kteří už mají s TRE nějakou zkušenost a ví, jak na něj reagují.

Individuální sezení

Naopak individuální jsou vhodné, pokud potřebujete větší soukromí, větší péči a speciální přístup. Můžeme též pracovat s intervencemi a měnit tak vzorec třesu jednotlivce (rozšiřovat do další částí těla). Také můžeme být žádoucí občas volit jiné polohy pro třes, stejně tak jako modifikace jednotlivých cvičení. Obecně platí, že pokud se vzorec třesu nemění 3-4 týdny, může být vhodné zvolit nějakou intervenci. 

Současně individuální sezení poskytuje lepší možnost nastavit si, jak často a jak dlouho dělat TRE sám doma. 

Ceník

Úvodní individuální sezení TRE (+- 120m)  ..............................................2 000 Kč.

Další individuální sezení TRE (+- 90m)     .  .............................................1 500 Kč

Balíček 3 individuálních sezení TRE pro nového klienta ..........................4 000 Kč

Skupinové TRE sezení TRE (+- 90m)       ....................................................300 Kč

S klienty jsem navíc ve spojení po telefonu pro následnou podporu a případnou konzultaci a to zdarma.

Odkazy

 1. TRE: Oficiální stránky metody: https://traumaprevention.com/

 2. TRE, kniha, David Berceli: Metoda uvolňování traumatu: https://eshop.maitrea.cz/revolucni-metoda-uvolnovani-traumatu

 3. TRE, kniha, David Berceli: Trauma releasing excersizes: https://traumaprevention.com/store/trauma-releasing-exercises-book-original/

 4. TRE, kniha, David Berceli: The Revolutionary Trauma Release Process: https://traumaprevention.com/store/the-revolutionary-trauma-release-process-book-by-david-berceli/

 5. Třes, video: Dokončení stresové reakce u medvěda: https://www.youtube.com/watch?v=xDlR-wl7iFI&ab_channel=ChangingYourBeliefsMarietteHam

 6. Třes, video: Dokončení stresové reakce u antilopy: https://www.facebook.com/reel/383591417111824

 7. Trauma, kniha, Suzanne Scurlock: Kniha o zpřítomňování těla a scelování odpojených částí: Full Body Presence: Learning to Listen to your Body’s Wisdom: https://www.amazon.com/gp/product/1577318609/

 8. Trauma, kniha, Bessel van der Kolk: Tělo sčítá rány: https://www.databazeknih.cz/knihy/telo-scita-rany-471711

 9. Trauma, video, Gabor Maté: Moudrost traumatu: https://thewisdomoftrauma.com/cz/

 10. Trauma, kniha, Peter Levine: Němé zpovědi: https://www.databazeknih.cz/knihy/neme-zpovedi-411081

 11. Polyvagální teorie, kniha: Je poměrně náročné číst polyvagální teorii přímo od Stephen Porges, zde je jednodušší výklad: http://integrationforall.com/sites/mchi_press/ebooks/pv_more.html

 12. Polyvagální teorie, kniha: Opět jednodušší čtení o polyvagální teorii než od Stephen Porges: https://maggiephillipsphd.com/Polyvagal/EBookHealingTraumaPainThroughPolyvagalScience.pdf

Kontakt

Hlavní město Praha

dbem.tre@gmail.com

​774 433 389

bottom of page