top of page

TRE®

TRE® je anglická zkratka pro Tension & Trauma Releasing Exercises neboli cvičení uvolňující napětí a trauma.

Tuto metodu vymyslel Dr. David Berceli pro akutní pomoc vojákům a obyvatelstvu zmítaném válkou. Dnes se používá ve více než 40 zemích světa. V České a Slovenské republice se teprve v současné době (2023) začíná pomalu rozšiřovat díky novému certifikačnímu programu. 

Je založena na neurofyziologických základech a výzkumech o tom, jak organizmus ovlivňuje stresující situace. 

Jak reagujeme na stres ?

Ať už se jedná o stres či traumatickou událost, náš organizmus reaguje vždy stejně. Tělo začne vyplavovat andrenalin, kortizol a na tělesné úrovni se dostává do stavu zvýšené aktivace vyvolávající napětí v určitých částech těla, především ve svalu psoas spojující horní a dolní polovinu těla a následně v navázaných svalových řetězcích. Pokud po takové události není napětí uvolněno, zůstává uloženo v těle a drženo. Pro hlubší pochopení doporučuji knihy Gabora Matého nebo konkrétně knihu Tělo sčítá rány, kde se poměrně detailně popisuje vliv stresujících událostí z dětství či dospělosti na naše tělo, mysl a celkově způsobu našeho budoucího chování.


Nedostatečně věnovaná pozornost těmto situacím a následné nedostatečné uzdravení se obvykle časem projevuje ve fyzické oblasti, třeba bolestí zad, krku či jiných částí těla nebo v psychické vytvořením si určitého způsobu chování nebo častého prožívání úzkosti či nepřiměřené reakce na určité podněty apod.

Tato metoda je založená na aktivaci přirozeného reflexu svalového třesu, což je samoléčebná schopnost těla daná nám všem. Tento neurogenní třes či chvění uvolňuje napětí ve svalech, zklidňuje nervový systém a postupně dostává organizmus z reakce útok / útěk / disociace nebo zamrznutí. Uvolňování probíhá sice na tělesné rovině, ale současně s ním se mění stav psýché, často bez i vyvolání původních vzpomínek nebo emocí. Důležitou součástí procesu je  schopnost tzv. seberegulace, kterou klient během sezení rozvíjí a jenž mu v běžném životě pomáhá jasněji a s větší lehkostí definovat sama sebe ve smyslu komunikace svých potřeb a nastavení si hranic.

S čím tedy může TRE pomoci ? 

 • lepší zvládání stresu

 • bolesti v těle funkčního charakteru

 • asymetrie v těle funkčního charakteru (skolióza, dystonie, ..)

 • větší pružnost těla

 • zásadně zlepšuje mezilidské vztahy

 • úleva od chronických tělesných problémů

 • větší emoční stabilita

 • snížení příznaků PTSD

 • kvalitnější sexuální život

 • zpracovávání traumatického zážitku

 • začít rozlišovat emoce a více pochopit sám sebe

 • lepší spánek

 • a další 

 


Je to vůbec možné ?
Možná se pozastavíte nad tím, zda je vůbec možné, aby měla nějaká metoda tolik pozitivních účinků a ještě tak nesourodých jako je například zlepšení chronických problémů, lepší sexuální život, lepší spánek, méně stresu, srovnání skoliózy nebo zlepšení mezilidských vztahů. Jak by to bylo vůbec možné? Jak jsem uvedl výše tělo reaguje na stres stažením svalových skupin, především svalu psoas a navázanými svalovými skupinami. Na těle se tak vytváří chronická stažení, která jsou často navíc asymetrická. Jiné části těla se tak musí přizpůsobit a kompenzovat tyto změny. Do toho je třeba si uvědomit, že psoas je v těsném kontaktu s břišními orgány, bránicí a nervovou břišní ganglií. Tato mohutná nervová pleteně zahrnuje trávicí, reprodukční a pohlavní orgány. Chronické svalové stažení je také úzce spjato s vyšší hladinou kortizolu. Pokud se tedy s těmito znalostmi vrátíme k původní otázce, tak možná již vidíte některé souvislosti. Vysoká hladina kortizolu narušuje spánkové vzorce a zhoršuje tedy spánek. Sexuální prožitek má souvislost s uvolněnou pánví, což ovlivňuje psoas, skolióza, pokud je funkční je souhrn asymetrií v těle a různých stažených svalů.  A mezilidské vztahy? To je vskutku zajímavé téma a jeho vysvětlení si nechám na později či osobní setkání.

Pro koho je tato metoda vhodná ?

 • Mám pocit, že toho je na mě hodně

 • Pociťuji stres nebo úzkost nebo tlak

 • Jsme firma a chceme, aby naši zaměstnanci cítili větší pohodu a propojení s kolegy

 • Jsem voják, policista, hasič nebo hodně cvičím v posilovně a chci něco na uvolnění  

 • Zjišťuji, že si neumím nastavit hranice

 • Je mi zatěžko říkat NE

 • Nechci chodit na terapie a bavit se o svých pocitech, ale něco se sebou chci dělat

 • Moje dítě je ve stresu (pro děti je tato metoda skvělá)

 • Měl jsem operaci a necítím se po ní dobře (operaci vnímá tělo jako traumatický zážitek)

 • Zažil jsem nehodu, znásilnění nebo jiné děsivý zážitek

 • Chci pro sebe něco udělat a zároveň být ve skupině lidí, kteří mě nesoudí a jsou inspirativní (skupiny)

 • Chodím na terapie, ale rád bych je prohloubil i jiným způsobem než povídáním

 • Bolí mě záda či jiné části těla

 • Jsem stažený / stažená na těle

 • Vnímám asymetrie v těle a chci s tím něco dělat

 • Mám staženou pánev

 • Jsem v pohodě, ale chci tělu poskytovat pravidelnou relaxaci a uvolnit svůj psychický stav

 • Chtěl/a bych se naučit nějakou techniku, která mi pomůže v náročných situacích

 • Chci pochopit, co se mi děje, proč mám tyhle emoce a myšlenky

 • Chodím na fyzioterapii a chci svůj proces podpořit

 • Jsem pořád nabroušený/á

 • Neumím odpočívat

 • Jsem trochu workoholik a perfekcionista
   

Jak sezení probíhá ?
Sezení má dvě části. V první tělo připravíme na TRE proces sérií jednoduchých protahovacích cviků. V druhé části klient leží v klidu na podložce a nechává tělem třes, chvění, vibrace, samovolně procházet. V odkazech níže se můžete najít video, jak třes probíhá přirozeně ve zvířecí říši.

Trauma

Co je trauma? Obecně se definuje jako intenzivní stresující zážitek či zdánlivě nesnesitelná životní zkušenost často spojovaná se situacemi jako je násilí, přepadení, znásilnění, válka, nehoda apod. S tím souhlasím, ale moje pojetí je poněkud rozšířené. 

Jsou to také mnohem menší věci. Situace, které normalizujeme, jako například vyrůstat v chudobě, být odebrán po porodu matce nebo prsu dříve, než je na to organizmus připraven nebo muset být ten odpovědný v rodině a starat se o mladší sourozence apod. Není to také jen to, co se stalo, ale často jsou to právě věci, které se nestaly, ale pro vývoj bytosti jsou nepostradatelné jako například absence fyzického dotyku, pocit pochopení od rodičů apod.

Také je třeba brát v úvahu, že zážitek, který je pro jednoho člověka zdrcující, pro druhého být nemusí. Proto se trauma těžce definuje obecně a nelze na něj nahlížet jako na slabost či neschopnost jedince se s ním vyrovnat. 

Můj pohled

Zastávám názor, že trauma v rozšířeném smyslu (a stres obecně), jak je popsáno výše, je nedílnou součástí našich životů, každého jednotlivce a je tedy nesmírně důležité se o něm učit, pochopit ho, jeho princip, jeho vliv na nás a pracovat s ním již od raného věku v rámci rodiny i ostatních institucí jako škola apod. Na práci s emocemi, stresem a traumatem se můžeme dívat jako na jakoukoliv jinou dovednost, jenž se učíme jako děti a která nám může pomoci lépe dosahovat svých cílů, většímu porozumění v mezilidských vztazích a v rozvoji kreativity.

O mně

metoda tre

Kdo jsem

Jmenuji se David Bém a už od raného věku mě zajímalo, jak funguje mozek, co všechno je možné dokázat prací s psýché a především, proč se rozhodujeme, jak se rozhodujeme. Měl jsem vždy pocit, že to signifikantní zůstává skryté. A taky, že ano. 

Psýché

Časem jsem objevil hypnózu, později práci s nevědomím a otevřela se mi tak nová dobrodružná cesta v mém životě. Studoval jsem Carla G. Junga, který mě ohromil a začal mi poskytovat řadu odpovědí na moje otázky. Následně jsem se začal seznamovat s prací Stanislava Grofa, jeho transpersonální psychologii, rozšířenou mapu lidské psýché, porodní matrice a jeho práci s holotropními stavy (dodnes poskytuji konzultace v oblasti integrace psychadelických zážitků). Současně s tím jsem se začal intenzivně věnovat vzorcům chování, jejich vzniku a možnosti je transformovat. Zvlášť silné pro mě bylo setkání s teorií attachementu (způsob vztahování se k partnerovi) Johna Bowlbyho. 

Vzorce chování a jejich transformace mě uchvátily na několik let a našel jsem tak nástroje, se kterými jsem mohl najít odpověď na otázku "Proč se rozhodujeme, jak se rozhodujeme. Proč děláme, to co děláme. Proč se nám děje neustále to samé. Proč potkávám pořád stejný typ lidí apod." a zároveň tyto nevědomé vzorce měnit.

Osvojil jsem mnoho technik, z nichž nejpragmatičtější, kterým se věnuji dodnes a mají základ v práci nevědomí jsou Parts Work a The Completion process. 

Parts Work pracuje s konceptem dialogu s vnitřních osob, jenž napomáhá lépe dosahovat svých životních cílů a vede k hlubokému pochopení sebe sama. Jedná se o modifikaci moderní terapeutické metody známé jako Integrated family system vyvinuté v 1980 Richard C. Schwartzem.

The Completion Process naproti tomu pracuje s traumatem skrze následování emocí do těla, objevení původní vzpomínky a následného scelování odštěpených částí.

Tělo

V určité chvíli mého rozvoje jsem začal intenzivně vnímat svoje tělo. Dospěl jsem k názoru, že i přestože jsou výše zmíněné techniky obzvláště účinné, na tělo nemají takový dosah, jaký bych si představoval. Začal jsem studovat Wilhelma Reicha a Gerdu Boyesen, zakladatelku biodynamické psychologie a absolvoval několik kurzů s její dcerou Monou Lisou Boyesen.

Následně jsem se dostal k průkopnickým pracím Peter A. Levina (Somatic experiencing), Stephen W. Porgese (Polyvagální teorie) a Davida Berceliho (TRE), kteří mi objasnili, jak tělo reaguje na stresující události.

Tak jsem v roce 2019 objevil TRE a začal tuto metodu studovat a stal se certifikovaný facilitátorem.  Později jsem si osvojil některé metody Ebby Boysen zaměřené na práci s psycho-orgastickou energií, která rozpouští svalové pancíře a podporuje proudění životní síly a tím akceleruje výsledky TRE.

Co mě osobně přineslo TRE

Před lety jsem začal mít bolesti v zádech a následně v celé levé části těla. Chodil jsem všechny možné fyzioterapie, ale nic mi nepomohlo. Cvičil jsem takto několik let a po jedné takové terapii se moje bolesti extrémně zhoršily a musel jsem přestat cvičit úplně. Už jsem ani nehledal další odborníky, protože všechny hlavní směry ve fyzioterapii, se kterými se můžete setkat v České republice jsem už vyzkoušel.

 

V té době jsem se rozhodl, že na to půjdu jinak, začnu studovat vliv stresujících událostí na tělo, abych pochopil, co přesně se v těle děje (dělo v minulosti). Mimo jiné jsem objevil právě TRE. Nejdříve jsem si ho vyzkoušel jako klient a následně jsem se rozhodl jít do výcviku.

Součástí výcviku je neustálé intenzivní používání této metody a zvědomování těla. Uvědomil jsem si, že bolest, kterou prožívám v těle jsem měl již od školního věku. Nebyla kontinuální, ale projevila se mi píchnutím v bedrem jednou za čas, přesně ve stejném místě jako mě později bolela neustále a s jinou intenzitou. Stejně tak asymetrickou pozici hrudníku na levé straně těla a neukotvenou lopatku na pravé straně těla jsem zkoumal už na střední třídě. Něco je zřejmě také transgenerační přenos, protože můj táta pociťuje podobnou bolest na jednom z míst, kde já. A  postupně se objevovaly další a další střípky.

 

Dlouhou dobu tedy mělo tělo schopnost tyto asymetrie kompenzovat, ale prostě jednou si řeklo, že už nemůže. 

Po roce používání této metody jsem se opět objednal k fyzioterapeutovi, ke kterému jsem předtím chodil. Můj stav se totiž mírně zlepšil a chtěl jsem začít jemně posilovat střed těla. Byl překvapen, během jednoho roku se mi totiž skolióza zlepšila o více než 90%, což mě utvrdilo, že jdu správným směrem. Po roce a půl se mi stabilizovaly lopatky a mohl jsem začít jemně cvičit některé posilovací cviky. Postupně jsem si začal uvědomovat části těla, které byly disociované (které jsem předtím nevnímal) a tak mohl začít používat tělo trošičku jinak. To mělo vliv i na moje bolesti, které se zase trochu zlepšily.

Zařadil jsem tuhle metodu natrvalo do svého života a neustále vnímám nějaký posun a to zdaleka nejen na fyzické rovině, kde je často posun vidět později než v té psychické. 

Nemůžu říci, že všechny bolestivé projevy a asymetrie jsou najednou pryč, ale rozhodně mohu říci, že jsem neobjevil zatím nic efektivnějšího. Současně dodávám, že je vhodné tuto metodu kombinovat i s jinými přístupy, v mém případě, který je specifický - posilování core a neurologie.

Můj přístup

Záleží s čím klient přichází. Někdy se chce naučit pouze TRE, někdy jdeme mnohem hlouběji. Můj přístup je budovat v klientovi autonomii. Je to určitý proces, kdy mu postupně předávám znalosti a nástroje pro zvládání veškerých zákoutí života a probouzím v něm sílu a tendenci je sám používat, mít kontrolu nad svým životem, rozhodovat se a jednat samostatně a nakonec se osvobodit i od rámců konkrétních metod a nalézt moudrost sám v sobě. Velký důraz dávám na ukotvení se ve hmotě, v této realitě, v tomto čase a v naplnění našeho životního potenciálu. 

Práce s psycho-orgastickou energií

Kromě samotného TRE mohu s klientem - pokud má zájem - pracovat také biodynamickým přístupem zaměřeným  na rozproudění psycho-orgastické energie neboli životní síly, která je často blokovaná svalovými pancíři. Používám psycho-energetické metody Ebby Boysen, dcery zakladatelky biodynamické terapie Gerdy Boysen. Cílem této práce je rozvolnit některé pancíře, uvolnit především přímí břišní sval v jeho dolní části a umožnit mimovolné pohyby pánve a sakrální oblasti pro zajištění větší flexibility a vitalizace celého těla. Tyto samovolné pohyby se nazývají orgastický reflex a mohou vyvolat vibrace, které se pak šíří tělem a sami uvolňují další svalové pancíře. 

Skupinová sezení

Skupinová sezení se hodí pro klienty, kteří už mají s TRE nějakou zkušenost a ví, jak na něj reagují. Trvá zhruba dvě hodiny a počet lidí je maximálně šest. Na začátku sezení mám krátké, maximálně patnáctiminutové, povídání na vybrané téma. Většinou pro lepší pochopení této metody. Zároveň se snažím účastníky vzdělávat, jak minulost může konkrétně ovlivňovat náš aktuální stav, emocionální, psychický a fyzický. Vysvětluji možné strategie, které se mohou u nás vyvinout v reakci na stresující události. Tyto strategie mohou být u každého jiné a tímto postupným vzděláváním a pozorováním sebe sama může každý účastník lépe poznat sám sebe a zvědomit jeho konkrétní strategie přežití a případné souvislosti jejich vzniku. Zvědomování je jeden z prvních kroků k léčení, k integraci. 

Jsem začátečník

Každý měsíc pořádám jedno setkání pro začátečníky. Trvá dvě a půl hodiny. Pokud se setkáváme poprvé, tak si s Vámi nejprve zavolám a zjistím, zda jsou skupinové cvičení pro Vás vhodné. V některých případech je totiž lepší

zvolit pro začátek individuální přístup. 

Na skupinách si všimni tykáme, pro většinu lidí to vytváří větší pocit bezpečí. Pokud byste rádi zůstali u vykání, prosím dejte mi vědět dopředu a nastavíme setkání tak, abyste se cítili pohodlně. 

Individuální sezení

Naopak individuální jsou vhodné, pokud potřebujete větší soukromí, větší péči a speciální přístup. Nebo pokud máte konkrétní cíl. Můžeme též pracovat s intervencemi a měnit tak vzorec třesu jednotlivce (rozšiřovat do dalších částí těla). Obecně platí, že pokud se vzorec třesu nemění 3-4 týdny, může být vhodné zvolit nějakou intervenci. Také může být žádoucí občas volit jiné polohy pro třes, stejně tak jako modifikace jednotlivých cvičení. 

 

Pokud klient souhlasí, můžeme pracovat i jiným způsobem či mohu klientovi doporučit konkrétní podpůrné kroky pro podpoření jeho cíle či procesu.

 

Individuální sezení poskytuje lepší možnost nastavit si, jak často a jak dlouho dělat TRE sám doma. 

Ceník

Úvodní individuální sezení TRE (+- 120m)   .................................................. 2 000 Kč

Další individuální sezení TRE (+- 90m)        ................................................... 1 500 Kč

Balíček 4 individuálních sezení TRE pro nového klienta ** ......................... 4 500 Kč

Skupinové TRE sezení pro pokročilé/začátečníky (+- 120m / 150m) ***    ..... 350 Kč

Skupinové TRE sezení pro začátecníky napoprvé (+- 150m) ***                ..... 600 Kč

Individuální kurzy pro skupinu ............................................. cena dle rozsahu a účelu

Konzultace            ............................................................................................ 1 000 Kč / h.

Psycho-energetická terapie (90-150m) .......................................................... 1 000 Kč / h.

Zlevněné individuální sezení TRE*  ................................................................... 500 Kč

Zlevněné individuální úvodní sezení TRE*  ...................................................... 500 Kč

 

* Každý měsíc mám určitou kapacitu pro nemajetnější klienty

** Pro nové klienty doporučuji tento balíček. Obsahuje úvodní sezení a následující tři sezení, které rozložíme v čase na zhruba 2-3 měsíce. V této době klient cvičí také sám doma a tento balíček je připraven tak, aby klient měl již zážitek pozitivních účinků. Celou dobu jsem s klientem ve spojení a postup konzultujeme.

*** Nadcházející události najdete zde. 

S klienty jsem navíc ve spojení po telefonu pro následnou podporu a případnou konzultaci a to zdarma.

Odkazy

 1. TRE: Oficiální stránky metody: https://traumaprevention.com/

 2. TRE, kniha, David Berceli: Metoda uvolňování traumatu: https://eshop.maitrea.cz/revolucni-metoda-uvolnovani-traumatu

 3. TRE, kniha, David Berceli: Trauma releasing excersizes: https://traumaprevention.com/store/trauma-releasing-exercises-book-original/

 4. TRE, kniha, David Berceli: The Revolutionary Trauma Release Process: https://traumaprevention.com/store/the-revolutionary-trauma-release-process-book-by-david-berceli/

 5. Třes, video: Dokončení stresové reakce u medvěda: https://www.youtube.com/watch?v=xDlR-wl7iFI&ab_channel=ChangingYourBeliefsMarietteHam

 6. Třes, video: Dokončení stresové reakce u antilopy: https://www.youtube.com/watch?v=LObeQ68dnPk&t=1s

 7. Trauma, kniha, Suzanne Scurlock: Kniha o zpřítomňování těla a scelování odpojených částí: Full Body Presence: Learning to Listen to your Body’s Wisdom: https://www.amazon.com/gp/product/1577318609/

 8. Trauma, kniha, Bessel van der Kolk: Tělo sčítá rány: https://www.databazeknih.cz/knihy/telo-scita-rany-471711

 9. Trauma, video, Gabor Maté: Moudrost traumatu: https://thewisdomoftrauma.com/cz/

 10. Trauma, kniha, Peter Levine: Němé zpovědi: https://www.databazeknih.cz/knihy/neme-zpovedi-411081

 11. Polyvagální teorie, kniha: Je poměrně náročné číst polyvagální teorii přímo od Stephen Porges, zde je jednodušší výklad: http://integrationforall.com/sites/mchi_press/ebooks/pv_more.html

 12. Polyvagální teorie, kniha: Opět jednodušší čtení o polyvagální teorii než od Stephen Porges: https://maggiephillipsphd.com/Polyvagal/EBookHealingTraumaPainThroughPolyvagalScience.pdf

 13. Psoas, kniha, Liz Koch se věnuje léčení psoasu přes 40 let: https://coreawareness.com/product-category/books/

Kontakt

Praha 6, U Druhé Baterie 51

dbem.tre@gmail.com

608 284 796

bottom of page